Kỷ luật thuộc linh

Dưỡng Linh
Khổ luyện trong “phòng tập” của Chúa

Hỡi những bậc nam nhi, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được thành tựu nào trong đời nếu vô kỷ luật! Điều này còn chính xác hơn bội phần trong đời sống thuộc linh. Sứ đồ Paul (Phao-lô) đã đưa ra lời nhắc nhở trong I Ti-mô-thê 4:7-8:

Dưỡng Linh
Chúng ta học được gì qua kỷ luật thuộc linh của Đa-ni-ên?

Đằng sau một câu chuyện vĩ đại luôn có một câu chuyện khác. Thành công rất hiếm khi có được mà không phải trả giá bằng thời gian, kỷ luật và làm việc chăm chỉ. Người thành công thường hay đùa rằng họ chờ đợi nhiều năm trời để có một thành công trong một đêm. Có rất nhiều người không thấy được quá trình của sự thành công đó.

Dưỡng Linh
Động lực quan trọng nhất để kỷ luật thuộc linh

Kỷ luật thuộc linh không phải là ràng buộc, mà giải phóng chúng ta. Đấng Christ giải phóng để chúng ta yêu thích cuộc đua mình đang đồng chạy với Ngài, ngay cả lúc chúng ta thấy mệt mỏi và đau nhức. Chúng ta không chạy một mình.

Dưỡng Linh
7 cách kỷ luật thuộc linh trong thời đại kỹ thuật số

Oneway.vn - Thế giới kỹ thuật số cho chúng ta tiếp cận rất nhiều thông tin và cũng thật buồn khi có quá ít hiểu biết. Tôi có được nhiều thông tin liên lạc hơn nhưng ít liên hệ với họ. Kỹ thuật cho phép tôi thấy được nhiều nơi nhưng chưa hề đặt chân tới. Giống như bộ phim hoạt hình Wall-e của hãng Disney đang bắt đầu trình chiếu.