Khu Vực II

Việt Nam
Khu Vực II (Đăk Lăk): Hiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Quý I/2017

Chương trình hiệp nguyện quý I/2017 của khu vực II (bao gồm: huyện Krông Bông, huyện Lắk, huyện Krông Ana, huyện Cư Kuin) được diễn ra lúc 8 giờ 30 ngày 08/02/2017 tại nhà thờ Tin Lành Buôn Kpung, với sự hiện diện của Mục sư Huỳnh Cường