khoa học

Quốc Tế
Phát hiện mới về tháp Babel

Kênh Nghiên cứu Khoa học của Mỹ vừa cho trình chiếu tập phim đầu tiên trong loạt phim tài liệu tựa đề “Những điều bí ấn”, đưa ra những bằng chứng thuyết phục về sự tồn tại của tháp Babel (Ba-bên) trong sách Sáng Thế Ký - Cựu Ước.

Quốc Tế
“Môi-se rẽ biển” luôn thách thức các nhà khoa học

Từ khá lâu, các nhà nghiên cứu Kinh Thánh và các nhà khoa học đã cố gắng tìm ra bằng chứng để giải thích một cách thuyết phục nhất câu chuyện Môi-se (Moses) rẽ biển để cứu dân mình…