khó khăn của mục sư

Giáo Dục
Bạn muốn trở thành Mục sư?

Tôi không thể nói hết với các bạn rằng tôi đã gặp những khó khăn như thế nào trong cương vị Mục sư. Bởi vậy thành thật mà nói, trở thành Mục sư ngày nay khó khăn hơn rất nhiều so với trước đây!