Khám chữa bệnh

Công Tác Xã Hội
Chương Trình Tặng Kính Lão Tại Đà Nẵng

Oneway.vn – Ngày 10 và 11 tháng 12 vừa qua, Ban Tương Tế Xã Hội của Hội Thánh Tin Lành Hòa Mỹ và Hội Thánh Tin Lành Nam Ô đã phối hợp với nhà tài trợ là Công ty TNHH TM-DV Giáo Dục Kết Nối Toàn Cầu (Globalinks Việt Nam) tổ chức tặng kính lão cho các thân hữu và tín hữu từ 45 tuổi trở lên trong địa bàn của hai Hội Thánh.