Khai Giảng

Việt Nam
Lớp Bồi dưỡng Giáo lý & mục vụ cho các trưởng nhiệm, chấp sự, nhân sự tại Lai Châu

Ngày 9/5/2017, tại Hội thánh Sìn Suối Hồ, huyện Phong Thổ, Lai Châu, Trung tâm Tin lành tỉnh Lai Châu trực thuộc Trường Thánh kinh Thần học Hà Nội, tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng Giáo lý và mục vụ cho 80 học viên là các trưởng nhiệm, chấp sự, nhân sự trong địa bàn tỉnh.

Việt Nam
Khai Giảng Thánh Kinh Căn Bản Dài Hạn Tại Bình Thuận

Vào lúc 8 giờ ngày 10/02/2017, Hội Thánh Tin Lành Phúc Âm – tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lễ khai giảng lớp Thánh Kinh Căn Bản dài hạn dành cho hơn 100 học viên của Hội Thánh, trong đó có 40 nhân sự truyền giảng của các Hội Thánh trong tỉnh cùng tham gia.