kêu gọi tài chính

Giáo Dục
10 lời khuyên kêu gọi tài chính cho mục vụ

Từ một nhóm nhỏ trong Hội Thánh đến mục vụ thể thao, những chuyến đi chia sẻ với cộng đồng, thăm các doanh nghiệp phi lợi nhuận… bạn cần phải kêu gọi tài chính để bắt đầu cho các dự án mục vụ mới của mình.