kết hôn

Dưỡng Linh
Bạn kết hôn với… chiếc điện thoại?

Công nghệ đã và đang phát triển nhanh đến nỗi nhiều người hầu như quên rằng nó không chỉ thay đổi hành vi của con người, mà còn đe dọa đến các mối quan hệ...