Jim Elliot

Quốc Tế
Con gái của giáo sĩ người Mỹ chia sẻ:”Tôi rất nhớ cha, nhưng ông đã dâng cuộc đời cho Đấng Christ”

Valerie chia sẻ, "Cha tôi và bốn giáo sĩ khác chắc chắn biết sứ mệnh này thật vô cùng nguy hiểm, nhưng họ sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình để đem đến lẽ thật với bộ lạc Huaorani."