Jesus

Việt Nam
Cha tôi, bạn tri kỷ của tôi: Chúa Jesus

Tôi là Nguyễn Thị Diệu T., sinh năm 1989, quê quán Kontum, hiện sống, học tập và làm việc tại Manila, Philippines. Sinh ra trong gia đình Cơ đốc, nhưng mãi đến thời sinh viên tôi mới thực sự đầu phục Chúa, để rồi được Ngài thay đổi hoàn toàn, trở nên con người mới. Ngài chính là Cha, là bạn tri kỷ của tôi!”.

Bạn Đọc Viết Dưỡng Linh
Chiếc áo lễ

Người Israel hay Do Thái luôn tự hào họ là dân tộc được Đức Chúa Trời lựa chọn, là con cháu Abraham (Áp-ra-ham), Isaac (Y-sác) và Jacob (Gia-cốp). Họ cho rằng trong tất cả các quốc gia, dân tộc trên mặt đất thì Đức Chúa Trời

Bạn Đọc Viết Dưỡng Linh
Jesus Christ là Cha đời đời

Kính gửi anh chị em trong Chúa. Thời gian gần đây, vì có rất nhiều giáo lý lừa dối trên mạng đã dẫn chứng Kinh Thánh và diễn giải sai lạc, chỉ trích, phủ nhận Jesus là Đấng Christ, là Cha Đời Đời, Chúa Jesus bình đẳng với Cha Thiên Thượng là Jehovah Đức Chúa Trời

Bạn Đọc Viết Dưỡng Linh
Hãy để tâm trí bạn yên nghỉ

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn rồi lấp thịt vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam” (Sáng thế ký 2:21-22).