Indonesia

Lời Chứng Quốc Tế
Hội Thánh Indonesia đứng vững mặc cho mạng sống bị đe dọa bởi Hồi Giáo cực đoan
Oneway.vn: Mặc dù phải đối mặt với mối đe dọa bạo lực và cái chết từ người Hồi giáo địa phương, nhưng các Cơ Đốc…
Hội thánh Indonesia
Quốc Tế
Thử Thách Của Đức Chúa Trời Đang Đưa Các Dân Tộc Indonesia Lên Một Tầm Cao Mới

Đây là lần đầu tiên tất cả hội thánh Cơ Đốc giáo và các mạng lưới ở Indonesia đến cùng nhau để lập kế hoạch cho sự hợp tác trong tương lai.