hướng lòng về Chúa

Dưỡng Linh
Hướng về Chúa trong mùa Phục Sinh

Phục Sinh là một trong số mùa kỷ niệm quan trọng nhất trong năm đối với tín đồ khắp nơi trên thế giới. Tuần lễ Phục Sinh hay Tuần lễ Thánh là khoảng thời gian để chúng ta tưởng nhớ hành trình Chúa bước lên thập giá, mang lại cho chúng ta món quà: sự sống mới.