HTTL tại Mỹ

Truyền Giảng
Hoa Kỳ: HTTL Cộng Đồng Hy Vọng truyền giảng Giáng sinh 2016
Oneway.vn – Sáng 25 Tháng 12, 2016 (tức ngày 26/12/2016 giờ Việt Nam) tại thành phố Westminster, California, Hội Thánh Cộng Đồng Hy Vọng đã…