HTTL Cam Ranh

Công Tác Xã Hội Truyền Giảng
Chương Trình Khám Chữa Bệnh Kết Hợp Truyền Giảng Đầu Năm 2017 Tại HTTL Cam Ranh

Oneway.vn - Sau những ngày thăm viếng và phát quà nhân dịp đầu năm mới cho các tín hữu và thân hữu và truyền giảng ở một số Hội Thánh khu miền trung. Ngày 04/05/2016, nhóm Đồng Hành đã kết hợp với bác sĩ Đinh Nhật Rol (Nha Trang) tổ chức tặng quà cho những tín hữu có hoàn cảnh khó khăn, khám bệnh phát thuốc cho con cái Chúa tại HT Cam Ranh, Khánh Hòa.