HTTL Baptist Hòa Định

Truyền Giảng
Truyền giảng Giáng Sinh tại Tiền Giang

Oneway.vn – Thật tạ ơn ơn CHÚA đã nhậm lời cầu nguyện của tất cả tín hữu tại Tiền Giang, vào Lúc 9h00 ngày 25/12 tại Hội Thánh Baptist Đức Tin Hòa Định-Tiền Giang tổ chức Kỷ niệm Mừng CHÚA GIÁNG SINH năm 2016 Chủ Đề: Tìm Gặp CHÚA.