hôn nhân

Dưỡng Linh
Tại sao chúng ta cần đặt Ê-phê-sô 5:22 vào ngữ cảnh của cả đoạn Kinh thánh?

Đối với nhiều người, mạng lệnh này có vẻ rất khó thực hiện. Câu Kinh thánh này đã xưa cũ và không hợp thời nữa. Những người đàn ông thuộc tuýp có học thức kém và cọc cằn thô lỗ thì nghĩ câu Kinh thánh này có thể làm người vợ phụ thuộc vào họ,

Dưỡng Linh
Hôn Nhân Đem Lại Sự Bảo Vệ Ở 3 Khía Cạnh

Hôn nhân không chỉ là một mối quan hệ vui sướng và thỏa thích, mà còn là sự bảo vệ, giúp đỡ để đối mặt những thách thức trong cuộc sống cách tốt hơn. Mối quan hệ này đòi hỏi rất nhiều cố gắng để duy trì, nhưng cũng mang đến nhiều lợi ích có ý nghĩa vượt xa mọi cố gắng đó.

Dưỡng Linh Giáo Dục
Billy Graham: Sống Chung Mà Không Kết Hôn Với Nhau Sẽ Chỉ Dẫn Đến Bất Hạnh

Oneway.vn - Những cặp tình nhân sống chung mà chưa kết hôn với nhau đang ở trong những mối quan hệ thiếu bền vững và thiếu kết ước, nó có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, Nhà truyền giáo Billy Graham đã kết luận như vậy. Sống cuộc đời như vậy và né tránh Đức Chúa Trời sẽ chỉ dẫn đến những thất vọng.