Hội Thao Thanh Niên Tin Lành Tỉnh Đăk Nông 2017

Việt Nam
Hội Thao Thanh Niên Tin Lành Tỉnh Đăk Nông 2017

Bước vào mùa Xuân với biết bao những niềm vui phước hạnh của Chúa ban. Với ước mong đem lại sự gắn kết, thông công, gây dựng đức tin cho thanh niên trong tỉnh nhà. Từ ngày 31/01 – 02/02/2017 đã diễn ra chương trình hội thao thanh niên tin lành tỉnh đăk nông, chủ đề: “Trên Cả Vinh Quang”.