Hội Thánh

Quốc Tế
Facebook sẽ thay thế Hội Thánh trong tương lai?

Với mong muốn tạo nên một thế giới ngày càng kết nối, gần gũi hơn, người sáng lập kiêm CEO Facebook - Mark Zuckerberg - vừa có phát biểu gây sốc: tôi tin rằng mạng xã hội sẽ dần dà thay thế các… Hội Thánh!

Việt Nam
Tạo việc làm cho con cái Chúa ở các vùng xa

“Hỡi anh em tôi, nếu ai nói mình có đức tin, song không có công việc thì ích chi chăng? Đức tin đó há cứu người được chăng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào trần truồng và thiếu ăn uống hằng ngày,