Hội Thánh

Quốc Tế
Facebook sẽ thay thế Hội Thánh trong tương lai?

Với mong muốn tạo nên một thế giới ngày càng kết nối, gần gũi hơn, người sáng lập kiêm CEO Facebook – Mark Zuckerberg – vừa có phát biểu gây sốc: tôi tin rằng mạng xã hội sẽ dần dà thay thế các… Hội Thánh!