Hội Thánh Tin Lành Vườn Nổi Tình Thương

Việt Nam
Cung hiến Hội Thánh “Vườn Nổi Tình Thương” tại Campuchia

Sáng 18/6/2017 tại làng Vũng Luông, Campuchia đã tổ chức chương trình Lễ Cảm tạ và Cung hiến Hội Thánh Tin Lành Vườn Nổi Tình Thương – Agape Floating Garden.