Hội Thánh Ở Indonesia

Lời Chứng Quốc Tế
Hội Thánh Indonesia đứng vững mặc cho mạng sống bị đe dọa bởi Hồi Giáo cực đoan
Oneway.vn: Mặc dù phải đối mặt với mối đe dọa bạo lực và cái chết từ người Hồi giáo địa phương, nhưng các Cơ Đốc…