Hội Đồng Bồi Linh

Việt Nam
Hội Đồng Bồi Linh Tin Lành Thành Phố Đà Nẵng Năm 2017

Trong hai ngày 25-26/03/2017 tại nhà thờ Tin Lành Đà Nẵng, Ban Đại diện Tin Lành thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội đồng Bồi linh cho Mục sư, Truyền đạo và khoảng 2000 tín hữu tham dự.

Việt Nam
Thái Nguyên: Lễ Bổ Nhiệm Và Hội Đồng Chi Hội Của Ba Hội Thánh Trong Tỉnh

Tạ ơn Chúa trong chương trình tuyệt vời của Ngài đã ban cho ba hội thánh: Chòi Hồng, Mỏ Chì và Lân Quan được công nhận hội thánh cơ sở và có tư cách pháp nhân. Nương trên ơn đó, hội thánh Chúa long trọng tổ chức Lễ bổ nhiệm quản nhiệm và Hội đồng chi hội trong dịp này.

Việt Nam
Hội Đồng Bồi Linh Mục Sư – Truyền Đạo Và Chấp Sự Khu Vực Tỉnh Vĩnh Long – Trà Vinh

Nhằm duy trì ngọn lửa khao khát sức sống mới từ Chúa, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Hội đồng bồi linh cho Mục sư - Mục sư Nhiệm chức - Truyền đạo – Chấp sự lần thứ I năm 2017, khu vực tỉnh Vĩnh Long - Trà Vinh, với chủ đề: Sức Sống Mới, tại nhà thờ Tin Lành Vĩnh Long.