Hoa Kỳ

Quốc Tế
Nơi cánh cửa Nhà Trắng đã từng khép lại , nay đã được mở tung – mở tung cho lợi ích của người dân

Từng bước, chúng tôi đang kiểm lại những lời hứa chúng tôi đã hứa với người dân Hoa Kỳ. Và chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi nào chúng được hoàn thành