hỏa hoạn

Tin Vắn Việt Nam
Một gia đình tín hữu ở Khe Sanh bị hoả hoạn

Sáng 24/4/2017, gia đình tín hữu Hồ Văn Tên, 27 tuổi, ở Bản Xa Doan, xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, là tín hữu thuộc Chi hội Khe Sanh, đã xảy ra hỏa hoạn thương tâm.