Hồ Thi Thơ

Bạn Đọc Viết
MỘT CHÚT ÂN TÌNH XƯA

Đã tám mươi tuổi rồi. Cái tuổi mà người đời thường cho là Nhân sinh thất thập cổ lai hy. (Người 70 tuổi xưa nay hiếm). Cụ Hữu Khang biết trước sau gì rồi mình cũng về với Chúa, hơn nữa mười năm qua, cụ đau nhiều trong đầu.

Bạn Đọc Viết
LỜI NGUYỆN TRỌN LÀNH  

Oneway.vn - Vừa tốt nghiệp tú tài toàn phần thì cũng là lúc kết thúc biến cố tết Mậu thân năm 1968. Lệnh động viên được ban bố cục bộ. Việt Huân may mắn nộp đơn vào Trường Không quân và được nhận gọi nhập học.