hậu giang

Việt Nam
Khóa Bồi Dưỡng Mục Vụ Truyền Giáo Tại Tỉnh Hậu Giang

Mỗi năm hai lần, các Hội Thánh trong tỉnh Hậu Giang được Ủy ban Truyền giáo Tổng Liên Hội (UBTG TLH) đến thăm và bồi dưỡng mục vụ truyền giáo. Như được thêm dầu cho những bình đèn đang vơi để tiếp tục tỏa sáng, mỗi lần được bồi dưỡng tinh thần thực hiện Đại Mạng Lệnh của Chúa Cứu Thế trong tôi con Chúa được thêm lên.

Tin Vắn Việt Nam
Bồi Linh Tại HTTL Đông Phú – Tỉnh Hậu Giang

Vào lúc 9 giờ 00 ngày Chúa nhật 12/2/2017, tại HTTL Đông Phú - huyện Châu Thành - tỉnh Hậu Giang đã diễn ra chương trình nhóm thờ phượng Chúa, bồi linh tháng 2/2017 thật tràn đầy ơn phước Chúa.

Truyền Giảng Việt Nam
Truyền giảng Trung Thu tại Hội Thánh Tin Lành Đông Phú – tỉnh Hậu Giang
Vào lúc 18 giờ 30 ngày 13/9/2016, Ban Truyền giảng Hội Thánh Đông Phú cậy ơn Chúa tổ chức vui Trung Thu kết hợp truyền…