Haglund

Giáo Dục
Văn hóa Cơ đốc cần ‘tranh luận’ với văn hóa thế tục

Thế giới thông tin thường bị chi phối bởi các chủ đề thế tục. Tuy nhiên, nhà bình luận chính trị và cựu Hoa hậu Mỹ Kirsten Haglund cho rằng đó là điều cần thiết cho Cơ đốc nhân không chọn lối sống ẩn dật.