Hà Tĩnh

Mỗi tuần một nhân vật
Hầu việc Chúa bằng một nửa thân mình

“Khi chưa tin chúa tôi là cán bộ nhà nước, Giám đốc một đơn vị sự nghiệp và là Bí thư chi bộ” – thầy truyền đạo Nguyễn Công Minh, Trưởng nhiệm Hội Thánh Tin Lành Hà Tĩnh, thuộc Tổng hội Hội Thánh Tin Lành miền Bắc Việt Nam – nhớ lại.