Hà Nội

Việt Nam
Hà Nội sẵn sàng tạo mọi tạo điều kiện cho hoạt động của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)

Ngày 3-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Mục sư John Chadwick Hanmond, Giám đốc sự kiện Châu Á, thành viên Hội thánh Tin lành, đại diện cho Mục sư, Tiến sĩ Franklin Graham - Tổng giám đốc Tổ chức Samaritan’Purse đang có chuyến thăm Việt Nam.