Giê-xu

Mỗi tuần một nhân vật
Hầu việc Chúa bằng một nửa thân mình

“Khi chưa tin chúa tôi là cán bộ nhà nước, Giám đốc một đơn vị sự nghiệp và là Bí thư chi bộ” – thầy truyền đạo Nguyễn Công Minh, Trưởng nhiệm Hội Thánh Tin Lành Hà Tĩnh, thuộc Tổng hội Hội Thánh Tin Lành miền Bắc Việt Nam – nhớ lại.

Quốc Tế
10 bài học bạn cần lưu ý qua Thánh lễ Tiệc Thánh

Oneway.vn – Bài học dạy dỗ về Bữa Ăn Cuối Cùng được Kinh thánh bày tỏ một cách chi tiết và rõ ràng nhất được chép trong 1 Cô-rinh-tô 11:23-34. Dưới đây là 10 bài học được rút ra qua sự kiện Bữa ăn cuối cùng trước khi Chúa Giê-xu bước lên thập tự giá chịu chết mà bạn cần phải ghi nhớ.