giáo lý mục vụ

Việt Nam
Lớp Bồi dưỡng Giáo lý & mục vụ cho các trưởng nhiệm, chấp sự, nhân sự tại Lai Châu

Ngày 9/5/2017, tại Hội thánh Sìn Suối Hồ, huyện Phong Thổ, Lai Châu, Trung tâm Tin lành tỉnh Lai Châu trực thuộc Trường Thánh kinh Thần học Hà Nội, tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng Giáo lý và mục vụ cho 80 học viên là các trưởng nhiệm, chấp sự, nhân sự trong địa bàn tỉnh.