Giáng sinh 2016

Truyền Giảng
Truyền Giảng Phước Hạnh Tại Hòa Mỹ, thành phố Đà Nẵng – Giáng Sinh 2016

Oneway.vn - Hòa chung vào tinh thần chia sẻ Tin Mừng nhân mùa yêu thương, tối 18 tháng 12 vừa qua Hội Thánh Tin Lành Hòa Mỹ cùng với Hội Thánh Tin Lành Nam Ô, Hội Thánh Tin Lành Cẩm Nê hợp lực tổ chức một chương trình truyền giảng Giáng sinh đặc biệt với chủ đề Tình Yêu Giáng Thế.