Gia Lai

Việt Nam
Lễ Cung Hiến Kinh Thánh Cựu Ước & Tân Ước Tiếng Jrai

Ngày 04/3/2017, tại nhà thờ Tin Lành Plei Mơnú - tỉnh Gia Lai, các đầy tớ và con cái Chúa sắc tộc Jrai vui mừng tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa và Cung hiến Kinh Thánh Cựu Ước & Tân Ước tiếng Jrai.