Ghê-đê-ôn

Dưỡng Linh Giáo Dục
Cho những ngày bạn cảm thấy yếu đuối sợ hãi: Hy vọng đến từ câu chuyện của Ghê-đê-ôn

Có lắm lúc chúng ta cảm thấy áp lực và căng thẳng. Chúng ta học biết Lời Chúa, chúng ta tin vào sự tốt lành của Ngài, nhưng tại sao vẫn cảm thấy mình bị mắc kẹt trong những khó khăn, đấu tranh tư tưởng rối bời khi chân mình còn chưa chạm đất vào mỗi buổi sáng.