gây quỹ

Giáo Dục
10 lời khuyên kêu gọi tài chính cho mục vụ

Từ một nhóm nhỏ trong Hội Thánh đến mục vụ thể thao, những chuyến đi chia sẻ với cộng đồng, thăm các doanh nghiệp phi lợi nhuận… bạn cần phải kêu gọi tài chính để bắt đầu cho các dự án mục vụ mới của mình.

cùng em đến trường
Công Tác Xã Hội
CoffeeHoney Đồng Hành Cùng Chương Trình “Cùng Em Đến Trường 2016”

Oneway.vn - Góp phần xây dựng thế hệ tương lai ngay từ hôm nay, Coffeehoney  tham gia đồng hành cùng Edukids trong chương trình “Cùng Em Đến Trường 2016", nhằm ủng hộ giúp đỡ 1000 trẻ em ở các khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Lai Châu, và các em nhỏ Việt Nam xa xứ tại Cam-pu-chia.