được CHúa cứu

Quốc Tế
Chúa đã cứu tôi – một kẻ nghiện rượu, bán ma túy

“Tôi thấy mẹ và chị lái xe rời đi. Tôi nhớ cha châm một điếu thuốc, và từ đó mọi thứ với tôi coi như kết thúc, cuộc sống tôi đã đi xuống cùng với ông”.