Đức Thánh Linh

Mỗi tuần một nhân vật Việt Nam
Đồng hành cùng Thánh Linh hầu việc Đức Chúa Trời
Oneway.vn – Những năm gần đây, trong dòng chảy mở mang Hội Thánh Việt Nam mà Đức Thánh Linh mang đến, có lẽ nhiều con…
Dưỡng Linh
Làm Sao Để Hội Thánh Ngày Nay Kinh Nghiệm Sự Phấn Hưng?

Hầu hết Cơ đốc nhân mà tôi biết đều muốn hội thánh kinh nghiệm sự phục hưng. Chỉ có điều không phải tất cả hội thánh đều kinh nghiệm được sự phục hưng.