Đức Chúa Trời

Lời Chứng Quốc Tế
Một gia đình người Việt trong cơn bão Harvey: “Chúa Trời đã nhìn xuống chúng tôi!”
Oneway.vn – Trong cơn bão Harvey có rất nhiều hình ảnh ấn tượng, trong số đó nổi bật lên tinh thần kiên cường, tình yêu…
Dưỡng Linh
Đức Chúa Trời – Người làm vườn

Một lần, tôi nhìn thấy một bức tranh ghi “Kế hoạch ban đầu của Chúa là đi dạo trong trong khu vườn với những người ăn chay lõa lồ”. Tôi cười, tự nghĩ “Có phải Chúa thất vọng lắm khi thấy chúng ta không sống thư thả,