Đời sống Cơ Đốc nhân

Dưỡng Linh
Cơ đốc nhân “trưởng thành”

Tại sao lại không ít tín hữu… tệ hại, xét đoán, thiếu ý thức và luôn đề phòng? Một phần câu trả lời nằm ở việc các cá nhân đó thiếu hòa hợp giữa cảm xúc và ‘sự trưởng thành thuộc linh’ dựa trên Kinh Thánh.

Dưỡng Linh Giáo Dục
Bạn Có Thật Là Cơ Đốc Nhân?

Oneway.vn - Có bao nhiêu người mà bạn biết tự xưng là Cơ đốc nhân nhưng thiếu cảm giác thật sự muốn sống cho Chúa Cứu Thế? Tất cả chúng ta đều biết, chúng ta hãy cầu nguyện rằng chính mình không phải là người đó. Nếu ai đó hỏi về niềm tin của họ, tất cả họ đều gọi mình là Cơ đốc nhân, nhưng khi bạn kiểm tra đời sống của họ, bạn sẽ thấy có ít bằng chứng về việc này.

Lời Chứng
Họ không biết tôi là CƠ ĐỐC NHÂN!

Vào khoảng cuối năm 1997, tại một bang thuộc Ấn Độ, những người cực đoan của một giáo phái đã tấn công những người tin Chúa trong bang đó. Phong trào chia rẽ này càng lúc càng lan nhanh.