độc thân

Dưỡng Linh Giáo Dục
Hãy làm cho thời độc thân trở nên đầy giá trị và ý nghĩa

Ngày nay, giai đoạn độc thân ngày càng được nới rộng hơn (dù bạn thích hay không). Thanh niên có đủ lí do để chọn sống độc thân, và họ chỉ kết hôn khi nào họ muốn.