đọc Kinh Thánh

Đọc Kinh Thánh mỗi ngày Việt Nam
Đợt 2 – tuần 6 – Bài kiểm tra Cùng Oneway Đọc Lời Chúa Mỗi Ngày
Bài kiểm tra được đăng trên Fanpage Oneway.vn và website News.oneway.vn vào 14g Chúa Nhật hàng tuần.