doanh nhân

CBMC Viet nam
Giáo Dục Việt Nam
Thông Báo: CBMC Việt Nam Tổ Chức Hội Thảo Dành Cho Người Làm Việc

Ngày hôm nay, trong thế giới chúng ta đang sống, chính thương trường là nơi mà những người làm việc, dù bất cứ chức vụ nào, từ nhân viên đến lãnh đạo quản lý điều hành cấp cao, chủ doanh nghiệp,… đều rất cần Lời Chúa