dạy trẻ

Dưỡng Linh
Dạy con trở nên người hòa giải

Bạn có thể dạy con cách giải quyết các mâu thuẫn giữa chúng với bạn bè, hoặc với những người khác. Hãy tưởng tượng sự hòa giải ích lợi thế nào cho bạn và con cái. Dưới đây là 12 chìa khóa mở vào sự hòa giải.

Giáo Dục
Chìa Khóa để Nuôi Dưỡng những Đứa Trẻ Tốt Bụng

Cách đây 2 năm, một nghiên cứu gây tranh cãi được đăng tải trên Current Biology đã kết luận rằng trên thế giới, trẻ em theo đạo chia sẻ ít hơn trẻ em từ những gia đình không theo đạo.