dạy con

Quốc Tế
Cơ đốc nhân có nên dạy con học ở nhà?

Câu hỏi: “Cơ đốc nhân có nên dạy con học ở nhà?” Trả lời: Câu hỏi liệu Cơ đốc nhân có nên dạy con học ở nhà khiến nhiều gia đình phải vật lộn. Kinh thánh nói rằng con cái là phần thưởng từ Chúa,