Đặng Xuân Trường

Mỗi tuần một nhân vật Việt Nam
“Tôi từng bị HIV giai đoạn cuối…”

Một người với 16 năm nghiện ngập, vào tù ra khám, nhiễm HIV giai đoạn cuối đang chờ chết thì được Đức Chúa Trời cứu giúp, chữa lành, hồi phục, trở thành người giúp đỡ rất nhiều người khác cùng cảnh ngộ với mình.