dâng hiến

Dưỡng Linh Giáo Dục
Chúa không cần tiền của bạn, NHƯNG…

Bạn cảm thấy thế nào mỗi khi mục sư của bạn giảng luận về đề tài dâng hiến? Thực tế, nhiều người không muốn lắng nghe đề tài này. Vài người cảm thấy nặng nề, hoặc không thoải mái, hoặc cay đắng, hoặc thậm chí là tất cả điều trên. Dâng hiến là việc riêng tư, dâng hiến không áp dụng chung kiểu cho mọi người.