đám đông

Góc nhìn Việt Nam
Chuyên đề: NHÌN XUỐNG HAY NHÌN VÀO ĐÁM ĐÔNG? – Bài 3: Từ trên trời nhìn xuống đám đông
Oneway.vn – Là Cơ đốc nhân, vốn từ những đám đông phạm tội được Đức Chúa Trời thương xót, cứu chuộc bằng chính huyết báu…
Góc nhìn Việt Nam
Chuyên đề: NHÌN XUỐNG HAY NHÌN VÀO ĐÁM ĐÔNG? – Bài 1: Bầy đàn & trí tuệ đám đông
Oneway.vn – Rồi chúng ta sẽ thấy vô số đám đông xuất hiện ngày càng thường xuyên trong đời sống lẫn trên mạng xã hội.…