đám cưới

Giáo Dục
Tuần trăng mật thứ hai

Vợ chồng tôi vừa trở về từ chuyến đi biển Ca-ri-bê 1 tuần. Ở trên tàu, một người bạn hỏi bao lâu rồi chúng tôi mới có kỳ nghỉ dài như vậy? Tôi trầm ngâm một lúc rồi trả lời: “kể từ tuần trăng mật đầu tiên”.