đak lak

Việt Nam
Đăk Lăk: Tổng Kết Công Tác Chăm Sóc Chứng Đạo Năm 2016

Lúc 9 giờ ngày 28/02/2017 tại nhà thờ Tin Lành Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk), Ban Chăm sóc chứng đạo (CSCĐ) tỉnh Đăk Lăk tổ chức chương trình tổng kết để đánh giá lại công tác chăm sóc chứng đạo năm 2016 mà Chúa đã ban ơn cho các Hội Thánh.

Việt Nam
Khu Vực II (Đăk Lăk): Hiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Quý I/2017

Chương trình hiệp nguyện quý I/2017 của khu vực II (bao gồm: huyện Krông Bông, huyện Lắk, huyện Krông Ana, huyện Cư Kuin) được diễn ra lúc 8 giờ 30 ngày 08/02/2017 tại nhà thờ Tin Lành Buôn Kpung, với sự hiện diện của Mục sư Huỳnh Cường