cuộc đời biến đổi

Lời Chứng Quốc Tế
Người từng cầm đầu băng đảng: ‘Hãy để tôi bày tỏ cho anh em thấy tình yêu của Chúa Giê-xu’

Ông David Washington - người một thời cầm đầu một băng đảng đã bước sang một trang mới của cuộc đời sau khi tin Chúa - trải lòng về đức tin của mình.